Burger
Burger

Zaman dilimi

Zaman dilimi - bir menkul kıymetin fiyat değişim tablosundaki bir zaman aralığı. Minimum süre 1 dakika olarak kabul edilir. Çoğu zaman, bir zaman aralığını ölçmek için saatlik, günlük veya haftalık olarak kullanılır. Her zaman dilimi çubuklardan oluşur.